BESIX diversifieert verder door de overname van Heijmans België en verstevigt hiermee haar positie op de Belgische markt

BESIX diversifieert verder door de overname van Heijmans België en verstevigt hiermee haar positie op de Belgische markt

BESIX investeert in verdere groei in haar thuismarkt met de overname van alle aandelen van de vier belangrijkste Belgische dochters van de in Nederland beursgenoteerde bouwonderneming Heijmans NV. BESIX NV en Heijmans NV hebben hierover op 7 februari een overeenstemming bereikt.

De overname van de Belgische activiteiten van Heijmans, met als belangrijke dochterondernemingen Heijmans Infra NV, Van den Berg NV en Heijmans Bouw NV kadert in de groeistrategie die BESIX sinds de MBO heeft ingezet om tegemoet te komen aan de stijgende vraag vanuit de Belgische markt naar geïntegreerde totaaloplossingen.

Met Heijmans Infra rijft BESIX een topspeler op de Belgische inframarkt binnen, die gespecialiseerd is in complexe infrastructuurwerken voor zowel de private als publieke sector. Met deze investering kan BESIX zich nog sterker profileren in de Vlaamse regio in het segment van de wegenbouw en complexe infrastructuurwerken, sector waarin zij in Wallonië reeds actief is via haar dochter Socogetra SA. BESIX neemt ook de volledige controle over van BELASCO NV, een joint-venture tussen Heijmans Infra NV en DCA NV. De acquisitie van BELASCO met haar 3 eigen asfaltproductiefaciliteiten biedt BESIX bevoorradingszekerheid voor de verschillende grote infrastructuurprojecten die in België op stapel staan.

Door de krachten te bundelen met Van den Berg, wordt BESIX ook actief in de kabel- en leidingbouw met belangrijke toepassingen voor de energie-, water- en telecomsectoren in opdracht van spelers als Elia, Telenet, Infrabel, Proximus, Eandis en De Lijn. De sterke groei in dataverkeer, investeringen in tram- en spoorinfrastructuur en de verschillende uitbreidingsprojecten in de utiliteitssector zorgen voor gunstige vooruitzichten.

Heijmans Bouw is gespecialiseerd in hoogwaardige residentiële en publieke woning- en utiliteitsprojecten. Met vestigingen in Limburg en West-Vlaanderen en referenties in de gezondheids- en onderwijssector draagt Heijmans Bouw bij aan de geografische en portfolioverbreding van BESIX Group in België.

Johan Beerlandt, CEO BESIX Groep: “Met haar sterk vertakt regionaal netwerk van filialen en gediversifieerde dienstverlening staat BESIX garant voor een lokale benadering en brengen we gespecialiseerde nicheoplossingen op de markt. Deze acquisitie laat ons toe om onze positie in het Vlaamse landsgedeelte nog verder uit te bouwen.  De activiteiten van Heijmans België zijn sterk verankerd in de gehele Vlaamse regio waarin BESIX haar positie nog verder wenst te verstevigen.”

Jean Polet, General Manager Europe, vervolgt: “De overgenomen bedrijven zijn alle actief in sectoren die in de komende jaren een sterke groei zullen kennen om de Belgische economie te ondersteunen: mobiliteit, slimme netwerken en gezondheidszorg. We vertrouwen sterk op de vele mogelijke synergieën met de bedrijven van BESIX om onze verdere groei op de Belgische markt en erbuiten te versterken”.

Heijmans Infra en Belasco stellen samen 307 personeelsleden tewerk, verspreid over hun vestigingen in Schelle (hoofdkantoor), Bilzen, Puurs, Burcht en Gent.  Bij Van den Berg werken 306 medewerkers, gevestigd in Schelle en Bilzen; Heijmans Bouw opereert vanuit Bilzen en Kortrijk en telt 270 medewerkers. De geconsolideerde omzet van de overgenomen activiteiten bedraagt ca. 250 mio euro.

Alle medewerkers blijven in dienst van hun respectievelijke werkgevers en zullen blijven werken vanuit hun huidige vestigingen.

De overeenkomst voldoet aan alle wettelijke en gebruikelijke voorwaarden. De verschillende mededingingsautoriteiten worden conform de geldende wetgeving geconsulteerd. De werkelijke overdracht zal worden afgerond na het verkrijgen van deze goedkeuringen.

Contacteer ons
Over BESIX

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een gestage en indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste dochteronderneming, biedt diensten aan in alle fasen van bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en zijn andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP, West Construct en Van den Berg in de Benelux en Frankrijk, is de Groep ook aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten via Six Construct, en in Centraal-Azië en Australië. In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. BESIX stelt ca. 15,000 medewerkers tewerk in 23 landen over 5 continenten. Ga voor meer informatie naar www.BESIX.com

BESIX
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel - België