BESIX finaliseert bouw van de 4de sluis van Lanaye

BESIX finaliseert bouw van de 4de sluis van Lanaye

Sinds juni 2011 staat BESIX in voor de realisatie van de 4de sluis van Ternaaien, inclusief aanverwante werken, vandaag officieel ingehuldigd door Koning Filip.

Ternaaien, 13 november 2015. Sinds juni 2011 staat BESIX in voor de realisatie van de 4de sluis van Ternaaien, inclusief aanverwante werken, vandaag officieel ingehuldigd door Koning Filip. Het sluizencomplex van Ternaaien is een strategisch kruispunt voor het verkeer langs de Europese waterwegen : gesitueerd langs de grens van België en Nederland, is het een verplichte doorgangsroute tussen de Belgische en Franse bevaarbare waterwegen en Nederland, Duitsland en Centraal-Europa.

De 4de sluis van Ternaaien heeft een lengte van 225 meter, is 25 meter breed en heeft een verval van 14 meter. Dankzij deze sluis kunnen konvooien tot 9000 ton de doortocht maken: de drie eerste sluizen van het complex hadden namelijk hun verzadigingspunt bereikt als gevolg van de toegenomen verkeersdrukte en lieten slechts konvooien tot 2000 ton toe. Voor deze bouwwerf werden gedurende 4 jaar gigantische middelen en mankracht ingezet, waarbij een beroep werd gedaan op het vakmanschap van verschillende onderaannemers uit de provincie Luik. Voor deze werken moest 220 000 m3 beton ter plaatse worden geproduceerd, grotendeels vervaardigd op basis van grindwinning uit de Maas tijdens de gigantische grondwerken van in totaal 1 300 000 m³ (uitgraving en ophoging). In totaal werd ruim 15 000 ton wapeningsstaal verwerkt en het geheel vergde 200 000 m² aan bekistingen. BESIX, die kan terugvallen op een uitgebreide ervaring in grote projecten van burgerlijke bouwkunde in binnen- en buitenland, heeft de realisatie van dit project in goede banen geleid en opgeleverd binnen de vooropgestelde termijn. Naast de uitvoering van de werken aan de 4e sluis stond BESIX via haar afdeling BESIX Sanotec eveneens in voor de elektromechanische uitrusting van de sluis en het bijhorende pompstation en de hydro-elektrische centrale. 

 

A propos de BESIX Group

BESIX Group, le plus grand Groupe belge, actif dans le secteur de la construction, le développement immobilier et les concessions, se profile comme un groupe multiservices. Fondé en 1909, il a connu, au cours des années, une croissance constante et impressionnante. NV BESIX SA, sa plus grande filiale, offre ses services dans les différentes phases des projets de construction. En plus des activités de BESIX et de ses autres filiales, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundation, BESIX Park, Lux TP, West Construct dans le Benelux et en France, le Groupe est présent en Europe de l’est, en Afrique du nord et centrale, au Moyen-Orient, via sa filiale Six Construct, en Asie centrale et en Australie. En 2014, le Groupe BESIX a réalisé un chiffre d’affaires de 2,0 milliard d’euros. Le Groupe emploie environ 18,000 collaborateurs dans 20 pays sur 5 continents.

 

A propos de BESIX Sanotec

Au travers de son département BESIX Sanotec, le Groupe BESIX est actif dans l’industrie de l’eau, et réalise des  traitements pour l’eau potable ou les eaux usées au secteur résidentiel, commercial et industriel de l’économie. BESIX Sanotec opère en toute indépendance pour offrir une série de services complets liés à la conceptualisation, la conception, l’exécution, le démarrage et la mise en service des stations d’épuration des eaux usées, des installations de traitement des boues, des unités de contrôle des odeurs, des stations de pompage et des installations hydroélectriques. BESIX Sanotec est actuellement actif en Belgique, aux Pays-Bas, au Sri Lanka, aux Emirats Arabes Unis et au Qatar. En réponse aux besoins grandissants des autorités publiques, BESIX Sanotec, BESIX Concession et les autres entités du groupe offrent des services intégrés de projets PPP et d’Opération de Maintenance.

Contacteer ons
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Over BESIX

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een gestage en indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste dochteronderneming, biedt diensten aan in alle fasen van bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en zijn andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP, West Construct en Van den Berg in de Benelux en Frankrijk, is de Groep ook aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten via Six Construct, en in Centraal-Azië en Australië. In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. BESIX stelt ca. 15,000 medewerkers tewerk in 23 landen over 5 continenten. Ga voor meer informatie naar www.BESIX.com

BESIX
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel - België