BESIX Group sluit een uitdagend 2015 af –  2016 wordt een scharnierjaar en biedt betere vooruitzichten

BESIX Group sluit een uitdagend 2015 af – 2016 wordt een scharnierjaar en biedt betere vooruitzichten

BESIX realiseert gestage omzetgroei, maar resultaat blijft achter op verwachtingen

Ondanks een meer competitieve omgeving kon BESIX Group in 2015 een omzetstijging optekenen tot EUR 2160 miljoen, een stijging van 8% in vergelijking tot 2014. Deze stijging is in belangrijke mate toe te schrijven aan het Midden-Oosten, meer bepaald de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Oman, waar de activiteit opnieuw aantrok, niettegenstaande de aanhoudende druk op de olieprijzen.  Het nettoresultaat van de groep bleef achter op de verwachtingen en bedroeg EUR 3,8 miljoen (tegenover EUR 62,9 miljoen vorig jaar), voornamelijk als gevolg van de impact van operationele verliezen en verplicht boeken van voorzieningen in 2 landen.

De regionale entiteiten, BESIX RED en Concessions & Assets zetten een recordresultaat neer. BESIX Group sluit 2015 af met een historisch hoog orderboek, hetgeen gunstige perspectieven opent voor een substantiële verbetering van het resultaat in 2016.

In 2015 had de Contracting divisie van BESIX af te rekenen met substantiële verliezen voor 2 werven in Saoedi-Arabië (Jazan Marine Terminal) en Egypte (Mall of Egypt), die opliepen tot om en bij EUR 75 miljoen. Moeilijke werkomstandigheden lagen aan de basis van deze verliezen en provisies, met daaruit resulterende claims die doorgaans enkel in de resultatenrekening zijn opgenomen voor zover er een akkoord werd bereikt met de klant.

De divisies Marine & Civil International en Australië presteerden sterk, terwijl de rentabiliteit in de VAE en QATAR ook jaar-op-jaar steeg. Het resultaat in Europa daalde ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk vanwege het moeizame verloop en het operationeel verlies van de EDF Saclay werf in Frankrijk.

 

Diversificatiestrategie loont: regionale entiteiten, BESIX RED en Concessions & Assets zetten recordprestatie neer

Niettegenstaande moeilijke marktomstandigheden zetten de regionale entiteiten binnen de groep een sterke prestatie neer met een recordwinst van EUR 14,5 miljoen, voornamelijk gedreven door een meer uitgesproken focus op de privésector, als gevolg van de dalende trend in overheidsuitgaven. Een geslaagd voorbeeld van de synergieën tussen onze regionale entiteiten is BE Wind, een joint venture tussen Franki Foundations en West Construct. Inspelend op de stijgende vraag naar windenergie, werkten zij met succes aan een aanbod voor het plaatsen van funderingssokkels voor windmolens.

BESIX RED, de vastgoedpoot van de Groep, had eveneens een recordjaar met een nettoresultaat van EUR 10,2 miljoen dankzij een attractieve portefeuille van vastgoedprojecten. Er werd extra kapitaal vrijgemaakt binnen de Groep om verdere groei van BESIX RED te ondersteunen, met name in de regio’s België, Frankrijk en Luxemburg.

Concessions & Assets droeg EUR 12,4 miljoen bij tot het resultaat en verbeterde zijn recurrente rentabiliteit verder. Het is een markt waarin we verder willen groeien.

 

Financiële positie blijft sterk

De geconsolideerde netto kaspositie van BESIX Group bedroeg eind 2015 EUR 143,4 miljoen (na eliminatie voor de impact van de schuld van BESIX RED), een gezonde liquiditeitspositie ondanks een daling van EUR 106,6 miljoen in vergelijking tot vorig jaar. De cashflows werden echter negatief beïnvloed door een stijging van de netto werkkapitaalvereisten in de loop van het jaar. De solvabiliteitsratio bedroeg 24,4%, waarmee BESIX hoog boven de minimumnormen voor zijn sector uitstijgt.

 

Engineering: stuwende kracht in het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe aanbestedingen en Design & Build projecten

In 2015 was de Engineering afdeling van BESIX betrokken bij 160 projecten en 90 aanbestedingen. De afdeling kon zijn toegevoegde waarde aantonen voor onder meer het design van de LNG Terminal in Bahrein, de bouw van diverse sluizen in Nederland en de succesvolle aanbesteding voor het FFR Grand Stade de Rugby in Parijs, Frankrijk. Voor de renovatie van de Velsertunnel in Nederland werd een zeer gedetailleerd BIM model ontwikkeld waarbij de tunnel virtueel werd nagebouwd. Voor dit project is ook voor de eerste maal  de BESIX Project Managementtool (BPM), gebaseerd op de principes van systems engineering (ISO 15288) toegepast. Engineering zet ook in op Integraal Design Management, om faalkosten bij de uitvoering van de bouw maximaal te voorkomen. Een van de innovatieve ontwerpen waarvoor Engineering in de prijzen viel dit jaar was de Neeltje Jans Radartoren, de hoogste nautische radartoren in Europa, met een zeer hoge structurele rigiditeit. BESIX kreeg hiervoor de ‘Betonprijs 2015’ in de categorie Constructief Ontwerp.

 

Verder inzetten op veiligheid en duurzaam ondernemen

In 2015 konden we ons veiligheidsresultaat verder verbeteren. Na een onderbreking in 2014 hernemen onze ongevalstatistieken opnieuw hun neerwaartse trend. Dat is te danken aan het  harde werk en de onafgebroken focus en aandacht van onze teams in het veld. De cijfers nog verder doen dalen is onze eerste prioriteit.

De Groep bevestigde haar engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door zich aan te sluiten bij de 10 Principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Hiermee onderschrijven we de waarden van de Verenigde Naties op het vlak van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

In haar kernactiviteiten zelf droeg BESIX bij tot “energie-efficiënt bouwen” via de realisatie van Post X, het eerste passieve kantoorgebouw in Antwerpen en de BREAAM-gecertificeerde gebouwen Trebel in Brussel, het MIVB-STIB onderhoudscentrum in Haren en Galerie Kons in Luxemburg.

 

2016: een scharnierjaar

2016 wordt een cruciaal jaar voor BESIX Group op diverse vlakken. De uitdagingen binnen onze sector zijn legio met een duidelijke verschuiving van Build naar Design en Build en in bepaalde gevallen ook Maintenance Finance, geopolitieke wijzigingen, de toegenomen complexiteit van de projecten en risicoblootstelling en de toename van PPS-projecten. Deze ontwikkelingen vergen een groter aanpassingsvermogen en reflectie over de markten en regio’s waarop we onze activiteit richten.

2016 wordt ook het jaar waarin BESIX zijn Dare Change programma zal uitrollen, dat eind vorig jaar onder impuls van de directie werd opgestart. Dit programma is erop gericht om de operationele werking van de Groep te verbeteren en onze interne processen verder te stroomlijnen. Het spitst zich specifiek toe op een betere beheersing van de risico’s, kennis en performantie binnen het bedrijf.

Om ons bedrijf nog beter klaar te stomen voor de toekomstige uitdagingen, zal er ook meer aandacht uitgaan naar het structureel ondersteunen van innovatie binnen ons bedrijf.

Met het oog op de successie, zal een deel van ons directiecomité, dat in 2004 het bestuur overnam na de management buy-out, in 2016 geleidelijk de fakkel doorgeven aan de jongere generaties. De eerste stap hiertoe werd medio 2015 gezet met de benoeming van Jean Polet en Pierre Sironval als nieuwe leden van het Executief & Strategisch Comité van de Groep. Carlo Schreurs werd benoemd als Chief Development Officer en werd ook lid van de raad van bestuur van BESIX.

 

BESIX Group formuleert ambitieuze Triple 3 strategie voor 2016-2022

In 2016 willen we onze organische groei voortzetten, onze regionale inplanting uitbreiden en onze activiteiten verder diversifiëren om nog meer producten en diensten te kunnen aanbieden. Daarom hebben we de Triple 3-Strategie geformuleerd: tegen 2022 willen we een omzet van meer dan EUR 3 miljard halen met een netto winstmarge van minstens 3% via 3 inkomstenstromen, evenwichtig verdeeld over Construction Europe, Construction International en andere activiteiten. Een bijkomende strategische doelstelling is om ten minste 3 nieuwe diensten of regio’s toe te voegen aan de dienstverlening die we de klanten vandaag bieden. Ons innovatieprogramma zal ons helpen om deze doelstelling te halen.

We willen ook de groei van Watpac, het Australische bouwbedrijf waarin we momenteel een aandeel van 27% hebben, verder ondersteunen.

 

Orderboek en vooruitzichten 2016

BESIX Group sluit 2015 af met een historisch hoog orderboek ter waarde van EUR 3229 miljoen (ten opzichte van 2962 miljoen in 2015), met een evenwichtige samenstelling van de portefeuille over de verschillende activiteiten van de groep. De toename van het orderboek in de loop van 2015 werd in belangrijke mate gestuurd door de activiteiten in het Midden-Oosten, waar BESIX Group belangrijke prestigeprojecten in de wacht kon slepen. In Qatar kregen we het contract toegewezen voor de bouw van bijkomende vliegtuigopstelplaatsen voor Hamad International Airport in Doha. We kregen er ook groen licht voor de bouw van een nieuw belangrijk stadion in de aanloop naar het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2022, naast de lopende renovatiewerken aan het Khalifa stadion. Bovendien rijfden we het contract binnen voor de bouw van het Royal Atlantis Resort & Residences op Jumairah Palm Island (Dubai).

Ook in Europa haalden we nog voor eind 2015 verschillende grote projecten binnen. BESIX Nederland nam via het consortium Sas Van Vreeswijk de leiding over een PPS-project voor het Beatrixsluizencomplex in opdracht van Rijkswaterstaat. Nog in Nederland kregen we samen met Sanotec het contract toegewezen voor het ontwerp, de renovatie en constructie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Den Bosch. Daarnaast tekenden we ook het contract voor  Traverse Dieren, een 600 meter lange onderdoorgang nabij Arnhem. Begin 2016 kwam daar nog het nieuwbouwproject van de hogeschool in Utrecht bij. In Frankrijk voegden we de bouw van een ziekenhuis (Clinique saint-Jean l’Ermitage) in Melun toe aan het orderboek.

In België wonnen we het contract voor de Hanzeterminal in Zeebrugge, een van de laatste uitbreidingen in de binnenhaven. Verder haalden we de contracten binnen en hebben we de werken al opgestart voor een groot wooncomplex in Gent, evenals voor het project IJzerlaan in Antwerpen, een van de eerste projecten voor de langverwachte Oosterweelverbinding.

We konden tevens de tweede fase van het residentiële gebouwencomplex Lustica Bay in Montenegro en de Gotthard Residences in Andermatt, Zwitserland, aan ons orderboek toevoegen.

 

Johan Beerlandt, CEO BESIX Group:

Met deze orderportefeuille en onze focus op een verbeterde operationele werking is het realiseren van een substantiële verbetering van het resultaat in 2016 binnen bereik. We stellen vast dat opdrachtgevers steeds meer onze geïntegreerde aanpak waarderen, waarbij onze in-house Engineering afdeling en multidisciplinaire activiteiten het verschil maken voor wat betreft ontwerp en een hoogkwalitatieve uitvoering waarbij het reduceren van de risico’s en maatschappelijke hinder door inventieve oplossingen centraal staan. Ik dank onze klanten voor het vertrouwen in 2015 en hoop dat BESIX hun preferentiële partner mag blijven voor toekomstige projecten. In 2016 zullen we de successie van het leiderschap van BESIX Group zorgvuldig voorbereiden met het oog op het verzekeren van een duurzame toekomst van ons bedrijf.”

Contacteer ons
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Over BESIX

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een gestage en indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste dochteronderneming, biedt diensten aan in alle fasen van bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en zijn andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP, West Construct en Van den Berg in de Benelux en Frankrijk, is de Groep ook aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten via Six Construct, en in Centraal-Azië en Australië. In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. BESIX stelt ca. 15,000 medewerkers tewerk in 23 landen over 5 continenten. Ga voor meer informatie naar www.BESIX.com

BESIX
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel - België