BESIX Group verkoopt parkingactiviteiten aan INDIGO

BESIX Group verkoopt parkingactiviteiten aan INDIGO

INDIGO Groep versterkt zijn positie in België

BESIX Group, de grootste Belgische Groep en wereldspeler actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, verkoopt haar dochterbedrijf BESIX Park aan INDIGO, wereldleider in parkeerbeheer en één van de grootste parkeerbeheerders in ons land. BESIX Park kende de voorbije jaren een stevige groei en beheert inmiddels meer dan 49.000 parkeerplaatsen in België. Om deze groei verder te zetten, moet BESIX Park onder de vleugels komen van een speler die volledig gespecialiseerd is in parkeeroplossingen. Daarom koos BESIX Groep uitdrukkelijk voor een overnemer met sterke ambities en de nodige expertise, die zowel voor het personeel als de klanten de nodige continuïteit garandeert.

“We kijken trots terug op het parcours dat het management van BESIX Park en hun teams de voorbije jaren hebben afgelegd. Het bedrijf is duidelijk klaar voor een volgende stap: met INDIGO is BESIX Park nu nog beter gewapend voor verder succes en groei in de toekomst” aldus Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group.

BESIX Park lichtte haar medewerkers afgelopen vrijdag in over de overname door INDIGO. De bedrijfsleiding bevestigde daarbij meteen ook dat alle 85 medewerkers in dienst blijven. Ze worden straks aangestuurd door een nieuwe eigenaar, maar zullen allen hun werkcondities behouden. BESIX Park benadrukt dan ook het belang van overnemer INDIGO, die een internationale topspeler in de parkingmarkt is en de nodige continuïteit en stabiliteit garandeert. BESIX Park werkt overigens al enkele jaren met het bedrijf samen voor een aantal projecten.

Het parkeerbedrijf bestaat dit jaar precies vijftig jaar en zette vooral de jongste jaren grote stappen voorwaarts. BESIX Group werd in juli 2010 hoofdaandeelhouder, met 75 procent in handen. De overige aandelen waren in handen van CEO Dimitri Heirbaut en general manager Frank Vaes. Sindsdien verdubbelden de omzet en  de opbrengsten en steeg het aantal beheerde parkeerplaatsen van 20.000 naar 49.000.  Tijdens deze periode werd BESIX Park ook een belangrijke speler in het Franstalige landsgedeelte. Na een grondige financiële en economische analyse werd echter recent beslist om alle aandelen te verkopen aan INDIGO. INDIGO beheert momenteel 80 contracten in 35 steden en stelt 250 mensen tewerk in België. Het bedrijf is al 25 jaar aanwezig in België. Tijdens die periode bleef INDIGO groeien en zijn leiderschap op de parkeermarkt versterken, waardoor de activiteit het afgelopen decennium verviervoudigde. De overname van BESIX Park versterkt de ontwikkelingsstrategie van INDIGO, die de voorbije tien jaar het snelst groeiende bedrijf op de Belgische parkeermarkt is geworden.

BESIX Group benadrukt dat de beslissing volledig gekaderd moet worden in de toekomstvisie van de Groep.

“De parkeersector staat voor grote veranderingen. Denk maar aan de opkomst van deelauto’s, zelfrijdende auto’s, scanauto’s, enz. Om hierop te anticiperen en de onderneming nog verder te laten groeien, dringen zich op lange termijn grote investeringen op, zowel financieel maar zeker ook op het vlak van expertise. Met INDIGO, die al aanwezig is op de Belgische markt, hebben we een ‘perfect match’ gevonden, die volgens ons het bedrijf op lange termijn kan uitbouwen.” Dimitri Heirbaut, CEO van BESIX Park.

Het management van BESIX Park zal de overname nu verder begeleiden en blijft de komende jaren actief om de integratie tot een goed einde te brengen. INDIGO zal bovendien meteen werk maken van een ‘doorstart’, waardoor de overname geen enkele impact zal hebben op de klanten van BESIX Park, waaronder vele gemeentebesturen en concessiegevers.

“De overname van BESIX Park past perfect in onze groeistrategie in Europa, voornamelijk in België, waar de Groep zijn positie als voorkeurspartner voor opdrachtgevers wil versterken. Verschillende samenwerkingen met BESIX Park, met name op het gebied van parkeerbeheer via concessie, hadden de convergentie van onze visies al benadrukt alsook onze wens om het best aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. Daarom ben ik volledig overtuigd van ons vermogen om de commerciële knowhow te maximaliseren en de best practices en teams van BESIX Park te integreren, tot de grootste tevredenheid van zowel onze klanten, opdrachtgevers als eindgebruikers." Thomas Bimson, Directeur Business Unit Centraal Europa en CEO INDIGO Belgium.

BESIX Park baat vandaag zo’n 20-tal boven- en ondergrondse parkings uit en controleert ook op betalend parkeren in een 40-tal steden en gemeenten.

Voor welk bedrag BESIX Park is overgenomen, wordt niet bekendgemaakt. ING trad op als financieel adviseur voor de verkopers, Eubelius als juridisch adviseur.

 

OVER INDIGO

20,000 people across 15 countries and in over 750 cities.

It is the only parking service operator present on three continents and in all parking segments: on-street, off-street and shared private car parks. INDIGO operates more than 5,600 car parks throughout the world, with over 2.3 million parking spaces and over 3,000 km of on-street parking. INDIGO provides services to both local authorities and private organisations (hospitals, shopping malls, train stations, airports, universities, etc.) and develops innovative mobility solutions to make it easier for users to get around their cities.

In June 2016, INDIGO launched OPnGO, a unique application that offers its users a new parking experience, including a feature that searches for the best itinerary and then the best place at the best price. With OPnGO, the customer experience is based on greater freedom, more choice and personalisation.

Drawing on its experience in the field of on-street parking, INDIGO created Streeteo at the start of 2017 in order to assist French local authorities in implementing the ‘on-street paid parking’ reform, seizing it as an opportunity to improve the fluidity of traffic in city centres.

Lastly, in October 2017, INDIGO reached a new milestone with the launch of INDIGO Weel, thereby becoming the only French company to offer a station-less self-service bike-sharing system. This service is aimed at all the countries in which the Group operates.

INDIGO is a global player with a local presence.

In a booming mobility market estimated to reach €100bn by 2025, INDIGO is a key player as far as the mobility of the future is concerned. INDIGO. Making space for the future. www.parkindigo.com

Contacteer ons
Florence Bribosia Senior Manager Communications, BESIX Group
Florence Bribosia Senior Manager Communications, BESIX Group
Over BESIX

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een gestage en indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste dochteronderneming, biedt diensten aan in alle fasen van bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en zijn andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP, West Construct en Van den Berg in de Benelux en Frankrijk, is de Groep ook aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten via Six Construct, en in Centraal-Azië en Australië. In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. BESIX stelt ca. 15,000 medewerkers tewerk in 23 landen over 5 continenten. Ga voor meer informatie naar www.BESIX.com

BESIX
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel - België