BESIX en Mourik krijgen groen licht van Rijkswaterstaat voor engineeringfase van het DOEN-project

BESIX en Mourik krijgen groen licht van Rijkswaterstaat voor engineeringfase van het DOEN-project

Ondertekening MoU bekrachtigt Belgisch-Nederlandse samenwerking in het kader van het staatsbezoek van het Belgische vorstenpaar aan Nederland.

Mourik en BESIX samen verder in project DOEN

Okura Hotel, Amsterdam, 28 november 2016 BESIX en Mourik krijgen groen licht van Rijkswaterstaat, uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland, voor het uitwerken van de engineeringfase voor de aanpak van de Nijkerkerbrug. De samenwerkingsovereenkomst tussen BESIX en Mourik werd geofficialiseerd tijdens een ondertekeningsceremonie tussen BESIX, vertegenwoordigd door Jean Polet, General Manager Europe en Jeroen Philtjens, Directeur BESIX Nederland en Mourik, vertegenwoordigd door Kees Jan Mourik, Voorzitter Raad van Bestuur en Jaap Kruijt, Divisiedirecteur Infra. Beide partijen zullen onder de combinatie NU in deze fase het ontwerp, de voorwaarden en financiële condities van het Nijkerkerbrugproject vastleggen.  In maart 2017 volgt de definitieve gunning voor de feitelijke realisatie van het project. In het derde kwartaal van 2018 moet de ruim 50 jaar oude Nijkerkerbrug gerenoveerd zijn om 25-30 jaar mee te gaan. De ondertekening vindt plaats in het kader van een driedaags staatsbezoek van het Belgische vorstenpaar aan Nederland.

Bijzondere selectieprocedure voor betere samenwerking

Een aanbestedingsvorm waarbij prijs en scope van het project geen voorwerp van de selectie uitmaken? In de bouwsector? Het kan!

Voor de renovatie van de Nijkerkerbrug koos Rijkswaterstaat bewust voor een vernieuwende manier van aanbesteden. Uitgangspunt daarbij is dat er minder beperkende regels worden vastgelegd tussen alle betrokken marktpartijen en alle focus gaat naar een betere samenwerking voor een optimaal eindresultaat. Daarom kreeg het project de werknaam ‘DOEN’.

De selectie van de kandidaten gebeurde op basis van criteria die aantonen dat de aannemer de klant begrijpt en echt kan samenwerken. Onderdelen van de aanbestedingsprocedure waren het schrijven van een visie op het gedachtegoed, een samenwerkingsassessment met het team van Rijkswaterstaat en de interpretatie van de klantbehoefte. Het contract wordt in een latere fase door alle partijen samen geschreven, met daarin afspraken over scope, prijs en risico’s. Zodoende wordt dus gezamenlijk een geschikt aanbestedingsproces ontwikkeld, dat moet leiden tot minder verspilling van tijd en geld.

Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat: “Het contact is belangrijker dan het contract. Is het contract dan onbelangrijk? Natuurlijk niet. Het contract dient de nodige dingen te regelen. Maar het gedrag en de cultuur, de onderlinge gelijkwaardigheid, elkaar serieus nemen, goed denken aan elkaars belangen, elkaar respecteren, dat dient voorop te staan. Dat is echt een nieuwe werkwijze. Dat is het doorbreken van traditionele patronen.”

Jeroen Philtjens, Directeur BESIX Nederland: “Wij zijn bijzonder verheugd om te kunnen instappen in dit baanbrekende experiment. Deze manier van samenwerken laat ons immers toe om al tijdens de aanbestedingsfase toegevoegde waarde te leveren aan het project door een geïntegreerde oplossing uit te werken, waarbij we met name onze in-house engineering capaciteiten voluit kunnen inzetten. Samen met onze partner Mourik zijn we zeer gemotiveerd om dit project maximaal te doen slagen.”

Nijkerkerbrug

De Nijkerkerbrug is onderdeel van het complex Nijkerkersluis. Het gehele complex, bestaande uit een schutsluis, spuisluis en brug, is gebouwd en in gebruik genomen tussen 1963 en 1965. De Nijkerkerbrug is ontworpen op verkeersklasse 45, de verkeersbelasting is er sinds 1965 flink toegenomen. Uit inspectieonderzoeken aan de aanbruggen van de Nijkerkerbrug is gebleken dat er schade is ontstaan waardoor deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Met het DOEN project wenst Rijkswaterstaat de brugverbinding opnieuw veilig te maken voor een levensduur van 25-30 jaar.

 

Over BESIX Nederland

Bouwen is een vak, óns vak. Al vijfentwintig jaar realiseert BESIX in Nederland prestigieuze projecten in de civiele betonbouw, hoogbouw, maritieme bouw en industriële bouw. In hoogbouw, een van onze specialiteiten, konden we de skyline van Rotterdam hertekenen met de realisatie van de New Orleans-, de Montevideo- en de Maastoren, het hoogste gebouw van de Benelux.  Op het gebied van civiele bouw konden we met name in natte infrastructuur een mooie portfolio uitbouwen met de sluiscomplexen Born, Maasbracht, Heel en Heusden. BESIX staat sterk in het leveren van DBFM (Design Build Finance Maintenance) oplossingen dankzij haar in-house engineering en Concessies afdeling. Hierdoor werden we geselecteerd  voor de renovatie van de bestaande en bouw van de tweede Coentunnel, de renovatie van de Velsertunnel, de verbreding van de A6 Almere, en de werken aan de keersluis Limmel en het Beatrix sluizencomplex.

BESIX Nederland investeert constant in haar kwaliteitsbehoefte, zowel op menselijk als materieel vlak. Daarom schakelen overheden, de industrie en projectontwikkelaars BESIX Nederland in voor hun projecten.

Contacteer ons
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Over BESIX

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een gestage en indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste dochteronderneming, biedt diensten aan in alle fasen van bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en zijn andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP, West Construct en Van den Berg in de Benelux en Frankrijk, is de Groep ook aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten via Six Construct, en in Centraal-Azië en Australië. In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. BESIX stelt ca. 15,000 medewerkers tewerk in 23 landen over 5 continenten. Ga voor meer informatie naar www.BESIX.com

BESIX
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel - België