BESIX verandert het aanzicht van Brussel

BESIX verandert het aanzicht van Brussel

Oude industriële sites krijgen tweede leven voor werken, wonen en ontspanning

Nu ruimte schaarser wordt, richten projectontwikkelaars hun pijlen op verwaarloosde sites om ze te doen heropleven als nieuwe woon-, werk- en ontspanningscomplexen. In Brussel worden diverse verlaten terreinen gerehabiliteerd door ze een nieuwe bestemming te geven. BESIX participeert actief aan deze trend en geeft Brussel zo een nieuw aanzicht.

Een van de meest recente iconische realisaties is shoppingcenter Docks Bruxsel, dat vandaag haar deuren opent voor het publiek. Waar ooit de kachelfabriek Godin stond, is onder impuls van projectontwikkelaar Equilis een retailtempel verrezen van 56 000 m2, een geslaagd huwelijk tussen oud en nieuw. In Europa is Docks het eerste shoppingcenter dat het BREEAM ‘Excellent’ certificaat toegekend kreeg.

Bouwen binnen strak tijdskader in een logistiek dense omgeving: een kolfje naar onze hand

Docks, veeleisende planning vergde creatieve aanpak

In opdracht van Equilis bouwde BESIX gedurende 3 jaar aan het commercieel complex langs het kanaal aan de Van Praetbrug. BESIX leverde de werf drie weken voor de vooropgestelde planning op. Voor commerciële projecten als deze, waar diverse huurders-handelaars bij betrokken zijn, is zo’n vervroegde oplevering een goede zaak. Om dit te kunnen realiseren, breidde BESIX het team gaandeweg almaar meer uit. Ook de samenstelling van het team waaronder ervaren collega’s die al eerder commerciële centra uit de grond stampten, zoals de Yas Mall in Abu Dhabi, zorgde ervoor dat de veeleisende planning vanwege bijkomende aanpassingen kon worden nageleefd.  De ligging van de retailtempel, langs het kanaal in de Brusselse Noordwijk, is voor de logistieke regeling een extra moeilijkheid. Bij de start van de werken werd er dan ook handig gebruik gemaakt van de aanwezige waterwegen om het transport van grondwerken en materieel via het klassieke vrachtwagentransport te vermijden. Om het aanvoeren van werfmaterieel enigszins te beperken, werden grote delen van de structuur van het complex geprefabriceerd en in hun geheel geleverd op de site. Dochteronderneming Franki Foundations zorgde voor een stevige basis voor het complex door 890 m aan slibwanden tot een diepte van 13 m in te graven en 250 verankeringen te voorzien.

Bouwen aan de Belliard, een logistiek huzarenstukje

Eerder dit jaar leverde BESIX in tijdelijke vereniging met Jacques Delens het Wilfried Martens gebouw op, een nieuw kantoorgebouw voor werknemers van het Europees parlement. Gezien de ligging in hartje Brussel, bracht dit project een aantal niet te onderschatten geotechnische en logistieke uitdagingen met zich mee. Met de beschikbaarheid van slechts één toegangsweg tot de werf voor zowel personeel als materiaal en een schrijnend gebrek aan opslagruimte, werd ook logistiek de creativiteit van het bouwteam op de proef gesteld. Dochteronderneming Franki Foundations ontwikkelde een innovatieve boortechniek om in de diepe, weinig ontgonnen steenlagen in Brussel zo diep als nodig te kunnen boren. De plaatsing van geothermische palen tot een diepte van 237 meter is een première in Brussel. Nietttegenstaande deze moeilijke omgevingsfactoren werd ook deze werf tijdig en hoogkwalitatief afgewerkt. Het Europese Parlement kende de opdracht voor de afwerking van het interieur eveneens toe aan BESIX-Entreprises Jacques Delens. Ook deze constructie is BREEAM ‘Excellent’ gecertificeerd.

Gemengde, multifunctionele stadsprojecten, onze specialiteit

City Dox, een nieuwe wijk aan het kanaal van Willebroek

Het is ook voor Atenor dat BESIX in combinatie met Jacques Delens in mei de werken opstartte voor de realisatie van City Dox in Anderlecht, aan het kanaal van Willebroek. Ook dit project kadert in een beleid van duurzame stedelijke ontwikkeling en zal een vervuilde industriële site een nieuw elan geven.In een eerste fase zal circa 30% van het 5,4 ha groot perceel benut worden voor de bouw van een rust- en verzorgingstehuis (180 bedden en 71 service-flats), 93 residentiële woningen en een kantorencomplex. Het project vertegenwoordigt een contractwaarde van circa 40 miljoen euro. Voltooiing van de werken is voorzien in de loop van 2018.

EKLA, de vooruitstrevende woontoren in Brussel

In 2018 torent een nieuwe gedaante uit boven de buurt rond het Brusselse West-station: EKLA. Eind september 2016 werd de eerste steen gelegd van deze unieke woontoren, in aanwezigheid van Burgemeester Françoise Schepmans. Op een oppervlakte van 8.000 m2, tegenover het Brusselse Weststation, zal dit project naast de woontoren van 18 verdiepingen ook plaats bieden aan een parkeergarage, kantoorruimtes, een kleuter- en basisschool en een buurtsupermarkt. Projectontwikkelaar Re-Vive vond in BESIX een geschikte partner als aannemer, in het bijzonder omwille van haar uitgesproken ervaring met hoogbouw en multifunctionele projecten. Vanwege het gemengde karakter van de bouw en de ligging in woongebied langs een belangrijke verkeersas (de Ninoofsesteenweg) en tegenover een station is ook deze bouw een logistieke uitdaging die een flexibele aanpak vergt.

Duurzame ontwikkeling op zijn best

BESIX is trots op deze manier te kunnen bijdragen aan de nieuwe urbanistische ontwikkelingen in Brussel. Maar ook in andere steden zoals Antwerpen, Luik  en Gent, kan BESIX oude sites renoveren en nieuw leven inblazen. Zo werd in Gent een oud industrieel pand gerestaureerd tot de residenties Aelsberghe en Van Oost. Met behoud van de buitengevels werd een nieuwe structuur opgetrokken vanuit fundering tot en met dak die plaats biedt aan een 80-tal nieuwbouwappartementen.

In het Antwerpse transformeerde de THV BESIX-Vanhout in opdracht van Vervoordt r.e.de oude industriële site langs het Albertkanaal tussen Wijnegem en Schilde in een levendige mix van nieuwe gebouwen en verrassende renovaties. Renovatie van bestaande gebouwen en herbestemming van verlaten sites is duurzame ontwikkeling op zijn best.

Contacteer ons
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Nathalie Meert Senior Communication Manager / Spokesperson, BESIX Group
Over BESIX

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een gestage en indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste dochteronderneming, biedt diensten aan in alle fasen van bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en zijn andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP, West Construct en Van den Berg in de Benelux en Frankrijk, is de Groep ook aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten via Six Construct, en in Centraal-Azië en Australië. In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van 2,3 miljard euro. BESIX stelt ca. 15,000 medewerkers tewerk in 23 landen over 5 continenten. Ga voor meer informatie naar www.BESIX.com

BESIX
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel - België